FILM CREATORS

DIRECTOR – MICHAŁ KONDRAT
Cinematography – mateusz pastewka
Screenplay – Katarzyna bogucka, joanna dudek-ŁaWecka, karolina sŁyk
editing –  paweł witecki
music – Bartosz chajdecki
SOUND – mariusz Bielecki, Bartosz putkiewicz
costumes – anna weber, Stefania lazar
make-up – Tomasz matraszek
set design – Maria Duffek-bartoszewska, alicja patyniak-rogodzińska, magdalena Michalska
PRODUCTION MANAGER – Joanna Strzelecka, daniel WielgÓrski
producer – marek Trojak, michaŁ kondrat, Anna kondrat
CO-FINANCING – POLISH FILM INSTITUTE
CO-PRODUCTION – TELEWIZJA POLSKA S.A., Centre OF AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES
PRODUCTION  – fundacJa filmowa im. Św.

Contact

Kondrat-Media INC   |   45 Diamond St. Brooklyn, NY 11222
distribution@kondrat-media.com

    film's patron
    strategic sponsor
    FILM SPONSOR
    FILM SPONSOR

    © 2022 Kondrat-Media